Tuotehaku

Valteri-koulu » Materiaalit »  Autismin kirjo

Ostoskori ja kassa  

0 tuotetta

Autismin kirjo

Tuotteita sivulla 9
AUTISMIN KIRJO JA KUNTOUTUS

Autismi on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa erilaisia pulmia yksilön sosiaalisuuteen, kommunikaatioon ja aistikokemuksiin. Kasvatuksellisella kuntoutuksella voidaan tukea autistisen kirjon lapsen kommunikointia ja sosiaalista kehitystä ja siten edistää lapsen ja hänen perheensä elämänlaatua. Keskeistä on autismin ymmärtäminen.

Tuotetta saatavilla
25,00€
sis. alv 10.00%
Määrä 
AUTISTISEN LAPSEN LEIKIN OHJAAMINEN - DVD

DVD:ssä esitellään useita keinoja, joilla autistisen lapsen leikkiä voidaan tukea ja ohjata. DVD on tarkoitettu autististen lasten perheille sekä autististen lasten kanssa toimiville työntekijöille, esim. päiväkodissa, esiopetuksessa ja erityisopetuksessa.

Tuotetta saatavilla
15,00€
sis. alv 24.00%
Määrä 
Haastava käyttäytyminen

Uudistettu laitos v 2007 ilmestyneestä Haastava käyttäytyminen -kirjasta. Kuka hyvänsä voi joskus käyttäytyä haastavasti ja menettää tilanteen hallinnan, se on haaste avainhenkilölle, hänen läheisilleen ja kenelle tahansa meistä. Kasvatuksellisen kuntoutuksen keinoissa on tehoa, kun niitä käytetään suunnitelmallisesti.

Tuotetta saatavilla
48,00€
sis. alv 10.00%
Määrä 
KORITEHTÄVÄT 2

Koritehtävät 2 -kirja on tarkoitettu ideakirjaksi nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvien asioiden oppimiseksi. Koritehtävien tarkoituksena on toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tukeminen. Kirjassa esitellään tekstein ja värikuvin yli 70 tehtävää sekä tehtäville muokkaamisvaihtoehtoja.

Tuotetta saatavilla
26,00€
sis. alv 10.00%
Määrä 
KORITEHTÄVÄT 3

Koritehtävät 3 -kirja sisältää visualisoituja ja strukturoituja tehtäviä, jotka on suunnattu pääasiassa akateemisten taitojen harjaannuttamiseen eri oppiaineissa ja eri luokka-asteilla. Aikaisempien koritehtäväkirjojen tapaan tehtävistä on sekä värikuvat että tehtäväkuvaukset. Kirjan teoriaosassa avainsanoja ovat mm. arviointi, orastavat taidot, HOJKS, motivointi ja mielekäs oppiminen.

Tuotetta saatavilla
26,00€
sis. alv 10.00%
Määrä 
LIIKUNTATUOKION STRUKTUROINTI - DVD

DVD:llä näytetään strukturoidun motorisen radan eri pisteet, kuinka niissä toimitaan ja miten se on strukturoitu. DVD:llä näkyy myös kuinka lapsi käyttää omaa strukturointikansiotaan motorisella radalla.

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.
13,00€
sis. alv 24.00%

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.

STRUKTUURIA ARKEEN, PÄIVÄ AUTISTISTEN NUORTEN ELÄMÄSTÄ - DVD

DVD:llä kuvataan autististen nuorten arkipäivää päivätoimintakeskus AVARA:ssa Jyväskylässä. Päivätoimintakeskus on suunniteltu nuorille aikuisille, joilla on autismi. Yksikön toiminta perustuu henkilökeskeiseen suunnitteluun (MAPS).

Tuotetta saatavilla
18,00€
sis. alv 24.00%
Määrä 
VOPPI-TUOTE Koritehtävät 1 -verkkojulkaisu

Koritehtävät 1- verkkojulkaisu on tarkoitettu lasten ja nuorten ohjaamiseen, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pulmia. Verkkotuotteessa on teoriaosuus visuaalisista tehtävistä ja runsaasti koritehtävien malliharjoituksia värikuvin sekä muokkaamisvaihtoehtoja.

25,00€
sis. alv 24.00%
VOPPI-TUOTE Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen -verkkoluento

Verkkoluennoissa esitellään Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen sopivia työvälineitä. Keskeisenä sisältönä ovat sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelussa käytettävät välineet. Luennot on soveltuvat Asperger- henkilöiden kanssa työskenteleville ja muille asiasta kiinnostuneille.

75,00€
sis. alv 24.00%