Tuotehaku

Valteri-koulu » Materiaalit »  Muut tuotteet »  Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena

Ostoskori ja kassa  

0 tuotetta

Muut tuotteet

Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena

Marjatta Mikola ja Sirpa Oja

28,00

Miten koulu ja muut kasvatusyhteisöt voisivat kehittyä sellaisiksi, että jokainen lapsi ja nuori kokisi onnistuvansa ja olisi aktiivinen yhteisönsä jäsen? Koulussa tehtävä yhteistyö tiivistyy ja monipuolistuu koko ajan. Konsultaatio ja ohjaus ovat keskeinen työmuoto ja työote, jolla haetaan yhdessä ratkaisuja oppilaan tuen tarpeisiin. Tässä käytännönläheisessä kirjassa tarkastellaan konsultaatiota kollegiaalisen tuen, osaamisen jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Samalla avataan keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja konsultaation käytännön toteutukseen. Kirja on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle ja terapeuteille, jotka käyttävät työssään konsultoivaa työotetta tai ovat siitä kiinnostuneita. Kirjoittajilla on pitkä työkokemus konsultoinnista osana omaa erityisopettajan työtään, ja he ovat toimineet kouluttajina, konsultteina ja kehittäjinä kouluissa, kunnissa ja valtakunnan tasolla. KT, kehittämispäällikkö Marjatta Mikola ja KM, ohjaava opettaja Sirpa Oja työskentelevät molemmat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. He toimivat molemmat myös työnohjaajina.

Tuotetta saatavilla
Määrä  kpl
Tuotenumero ISBN: 978-952-5338-18-8