Tuotehaku

Valteri-koulu » Materiaalit »  Sosiaaliset ja tunnetaidot » 

Ostoskori ja kassa  

0 tuotetta

Sosiaaliset ja tunnetaidot

Tuotteita sivulla 14
KALLEN KUPLAT - sosiaalisia kuvatarinoita

Toisen huomioon ottaminen ja tunnetaidot ovat monille oppilaille vaikeita. Niitä voi harjoitella sosiaalisten kuvatarinoiden ja sarjakuvapiirtämisen avulla. Kallen Kuplat on käytännön koulutyössä syntynyt harjoituskirja, jossa kuvin ja tarinoin käydään läpi koululaisten arkisia vuorovaikutustilanteita.

Tuotetta saatavilla
37,00€
sis. alv 10%
Määrä 
SARJAKUVITETTU KESKUSTELU

Sarjakuvitettu keskustelu on pedagoginen työskentelymenetelmä, joka auttaa selkeyttämään ja konkretisoimaan sosiaalisia tilanteita.

Tuotetta saatavilla
10,00€
sis. alv 10%
Määrä 
Sirkus Säpinä

Vuorovaikutteinen sirkusleikki, jossa harjoitellaan yhteistoiminnallisia ja sosiaalisia taitoja, ilmaisua sekä kielellisiä ja kädentaitoja yhteisen mukavan tekemisen ohessa

Tuotetta saatavilla
35,00€
sis. alv 24%
Määrä 
Solmusta rusetti

Itsetuntoa ja ryhmässä toimimisen taitoja vahvistavia harjoituksia 3. – 9. -luokkalaisille. Harjoitusten (n. 70 harjoitusta) keskeisinä teemoina ovat onnistumisen tunteen kokeminen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen ja toisten kannustaminen.

Tuotetta saatavilla
42,00€
sis. alv 10%
Määrä 
Sopua!

Harjoituksia arjen hallintaan ja sosiaalisiin tilanteisiin.

Tuotetta saatavilla
37,00€
sis. alv 10%
Määrä 
SOSIAALISET KUVATARINAT, uusintapainos 2016

Sosiaaliset tarinat ovat kuvin ja sanoin rakennettuja kertomuksia jokapäiväisistä tilanteista. Sosiaalisin tarinoin ennakoidaan, selkeytetään ja luodaan omaan toimintaan järjestystä, jolloin jännittäviä, uusia ja vaikeita sosiaalisia tilanteita on helppo lähestyä. Tietoisuus tilanteista lisääntyy ja toimintastrategiat kehittyvät.

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.
25,00€
sis. alv 10%

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.

Tukikeskustelun käsikirja

Tukikeskustelu on keskustelua toiveista, päämääristä sekä elämän ja arjen vaikeuksista. Keskustelun osapuolina ovat tuettava ja tukija. Käsikirjassa kuvataan tukikeskustelujen kulkua ja huomioon otettavia asioita sekä esitellään sopivia toimintatapoja ja työvälineitä.

Tuotetta saatavilla
22,00€
sis. alv 10%
Määrä 
TULIKO TUNNE? Välineitä tunnetaitojen harjoitteluun

Kirja sisältää monenlaisia harjoituksia tunnetaitojen harjoitteluun ja tunteiden käsittelyyn.

Tuotetta saatavilla
42,00€
sis. alv 10%
Määrä 
TUNNEKALENTERI kuukausi + TARRAT

Pakkauksessa 12 tyhjää kalenterisivua, joihin voidaan kirjoittaa nimi, kuukausi ja päivämäärät. Jokaiseen päivään voidaan liimata yksi tunnetarra erilaisten teemojen mukaan.

Tuotetta saatavilla
14,00€
sis. alv 24%
Määrä 
TUNNEKALENTERI viikko + TARRAT

Pakkauksessa 12 tyhjää kalenterisivua, joihin voidaan kirjoittaa oppilaan nimi. Jokaiseen päivään voidaan valita 8 arvioitavaa ajankohtaa (vrt. lukujärjestys) ja liimata yksi tunnetarra kuhunkin ruutuun erilaisten arvioitavien teemojen mukaan.

Tuotetta saatavilla
14,00€
sis. alv 24%
Määrä 

Sivu 1 / 2