Tuotehaku

Valteri-koulu » Onerva

Ostoskori ja kassa  

0 tuotetta

Onerva

Tuotteita sivulla 32
AIKA TULOSTETTAVIA TEHTÄVIÄ

AIKA-harjoitusmateriaalin tehtävät on suunniteltu aikakäsitteiden, kalenterin käytön ja kellonaikojen harjoitteluun sekä taitojen arviointiin. Tehtävien avulla kehitetään kokonaisvaltaisesti myös kielellisiä taitoja. Tehtävien vaatimustaso vaihtelee alkeistasolta haastaviin päättelytehtäviin. Tulostettavia sivuja on yli kolmesataa.

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.
32,00€
sis. alv 24%

Tuotetta ei ole juuri nyt saatavilla.

AUTISMIN KIRJO JA KUNTOUTUS

Autismi on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa erilaisia pulmia yksilön sosiaalisuuteen, kommunikaatioon ja aistikokemuksiin. Kasvatuksellisella kuntoutuksella voidaan tukea autistisen kirjon lapsen kommunikointia ja sosiaalista kehitystä ja siten edistää lapsen ja hänen perheensä elämänlaatua. Keskeistä on autismin ymmärtäminen.

Tuotetta saatavilla
25,00€
sis. alv 10%
Määrä 
AUTISTISEN LAPSEN LEIKIN OHJAAMINEN - DVD

DVD:ssä esitellään useita keinoja, joilla autistisen lapsen leikkiä voidaan tukea ja ohjata. DVD on tarkoitettu autististen lasten perheille sekä autististen lasten kanssa toimiville työntekijöille, esim. päiväkodissa, esiopetuksessa ja erityisopetuksessa.

Tuotetta saatavilla
15,00€
sis. alv 24%
Määrä 
BLISS VANTTU

Vanttu-poika ja uni-Tumppu -kirjan tarkoitus on kehittää puhekyvyttömän blisskieltä käyttävän lapsen kielellistä ilmaisua. Yksi tapa huolehtia kielellisen ilmaisun laajentamisesta ja monipuolistamisesta on lukea bliss-symboleilla kirjoitettuja kirjoja. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka opettavat, opettelevat tai käyttävät blisskieltä.

Tuotetta saatavilla
10,00€
sis. alv 10%
Määrä 
HIPPA, LITTA, NATTA

HIPPA, LITTA, NATTA esittelee yli sata hippaleikkiä erilaisissa leikkiympäristöissä ja tarjoaa valmista leikkimateriaalia lasten kanssa työskenteleville. Mukana on sekä vanhoja perinnehippoja että moderneja hippavariaatioita. Kirjassa kuvataan niiden tarjoamien havainto- ja liikuntakokemusten välisiä yhteyksiä sekä vaikeuksien ilmenemismuotoja.

Tuotetta saatavilla
32,00€
sis. alv 10%
Määrä 
HUPSIS! SENSOMOTORINEN RATA KIELENKEHITYKSEN TUKENA 1 - DVD

Hupsis! on kuvaus sensomotorisesta kuntoutusmuodosta. Se on kehitetty erityisesti lapsille, joiden kielen ja motoriikan kehitys on viivästynyt, mutta sopii käytettäväksi kaikkien lasten kanssa päiväkodeissa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Tuotetta saatavilla
38,00€
sis. alv 24%
Määrä 
HUPSIS! SENSOMOTORINEN RATA KIELENKEHITYKSEN TUKENA 1 - KÄYTTÄJÄN OPAS

Hupsis! on kuvaus sensomotorisesta kuntoutusmuodosta. Se on kehitetty erityisesti lapsille, joiden kielen ja motoriikan kehitys on viivästynyt, mutta sopii käytettäväksi kaikkien lasten kanssa päiväkodeissa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Tuotetta saatavilla
32,00€
sis. alv 10%
Määrä 
JOKO SE PUHUU? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa UUDISTETTU PAINOS

Tässä käytännön työntekijöille ja vanhemmille suunnatussa teoksessa tarkastellaan kielellisten vaikeuksien ilmenemismuotoja sekä niihin liittyviä muita kehityksen ongelmia varhaislapsuudesta kouluikään saakka. Kirjaan on koottu tietoa, keinoja ja työvälineitä alle kouluikäisten lasten vaikeuksien tunnistamiseen, arvioimiseen ja kehityksen tukemiseen. Teos on uudistettu painos vuonna 2003 ilmestyneestä kirjasta.

Tuotetta saatavilla
38,00€
sis. alv 10%
Määrä 
KORITEHTÄVÄT 2

Koritehtävät 2 -kirja on tarkoitettu ideakirjaksi nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvien asioiden oppimiseksi. Koritehtävien tarkoituksena on toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tukeminen. Kirjassa esitellään tekstein ja värikuvin yli 70 tehtävää sekä tehtäville muokkaamisvaihtoehtoja.

Tuotetta saatavilla
26,00€
sis. alv 10%
Määrä 
LIIKUNTATUOKION STRUKTUROINTI - DVD

DVD:llä näytetään strukturoidun motorisen radan eri pisteet, kuinka niissä toimitaan ja miten se on strukturoitu. DVD:llä näkyy myös kuinka lapsi käyttää omaa strukturointikansiotaan motorisella radalla.

Tuotetta saatavilla
13,00€
sis. alv 24%
Määrä 

Sivu 1 / 4